[:ca]

Visites guiades

Cada dissabte i cada diumenge hi ha la possibilitat d’una visita guiada pel Museu – Centre d’Interpretació de la Vall de Lord, amb previ avís.

 

En cas de la realització d’una visita guiada fora d’aquest horari i d’aquests dies, podeu escriure’ns a info@museuvalldelord.com.

També oferim visites combinades:

  • Visita guiada Església + Claustre + Museu

  • Visita guiada Nucli antic de Sant Llorenç + Església + Claustre + Museu

[:en]

Guided visits

Every Saturday and Sunday at 11:30h we do a guided visit in the Museum – Interpretation Centre of la Vall de Lord.

 

If you want a guided visit out of this time and these days, you can write us at info@museuvalldelord.com.

We also offer combined visits:

  • Guided visit Church + Cloister + Museum
  • Guided visit old town of Sant Llorenç + Church + Cloister + Museum
[:es]

Visites guiades

Cada sábado y cada domingo a las 11:30h existe la posibilidad de una visita guiada por el Museo – Centro de Interpretación de la Vall de Lord, con previo aviso.

 

En el caso de la realización de una visita guiada fuera de este horario y de estos días, podéis escribirnos a info@museuvalldelord.com.

También ofrecemos visitas combinadas:

  • Visita guiada Iglesia + Claustro + Museo
  • Visita guiada Núcleo antiguo de Sant Llorenç + Iglesia + Claustro + Museo
[:]