[:ca]

Des del segle XIII fins a mitjans del segle XIX la principal font econòmica de la població de Sant Llorenç de Morunys va ser el tèxtil, concretament el drap piteu. La sala inclou una reproducció d’un teler i fragments de Drap Piteu, així com també el final d’aquesta indústria: la crema del poble.

sala_textil
null

Drap Piteu

Drap Piteu

El drap piteu era un drap de llana teixit amb un tramat característic que el feia molt resistent.

Aquest drap va ser la principal font econòmica de la vila de Sant Llorenç de Morunys entre els segles XIII i XIX.

null

Teler

Reproducció d'un teler

Els telers que s'utilitzaven per teixir el Drap Piteu tenien 4 calques (pedals) la qual cosa donava lloc a un teixit gruixut i resistent

[:en]

From the 13th century to the middle of the 19th century the main economic source of the village of Sant Llorenç de Morunys was the textile, concretely the drap piteu (piteu cloth). The room includes a replica of a loom and fragments of Drap Piteu, and also the end of this industry: the burning of the village.

sala_textil
null

Drap Piteu

Drap Piteu

The ``drap piteu`` was a wool rag weaved with a characteristic design that made him very tough.

This rag was the main economic source of the village of Sant Llorenç de Morunys between the 13th and the 19th centuries.

null

Loom

Replica of a loom

The looms that were used to weave the Drap Piteu had 4 ``calques`` (pedals) and this let to make a thickness and tough cloth

[:es]

Desde el siglo XIII hasta mediados del siglo XIX la principal fuente económica de la población de Sant Llorenç de Morunys fue el textil, concretamente el drap piteu. La sala incluye una reproducción de un telar y fragmentos de drap piteu, así como también el final de esta industria: la quema del pueblo.

sala_textil
null

Drap Piteu

Drap Piteu

El drap piteu era un trapo de lana tejido con un trazado característico que lo hacía muy resistente.

Este trapo fue la principal fuente económica del pueblo de Sant Llorenç de Morunys entre los siglos XIII y XIX.

null

Telar

Reproducción de un telar

Los telares que se utilizaban para tejer el Drap Piteu tenían 4 premideras (pedales), lo que daba lugar a un tejido grueso y resistente.

[:]