[:ca]

Vivències de la guerra de Successió a la Vall de Lord

El llibre tracta dels fets succeïts a la Vall de Lord durant la guerra de Successió, des de 1705 fins a 1715. La Vall de Lord no fou un front bèl·lic en cap moment, malgrat això, la població sofrí els efectes col·laterals del conflicte, cosa que intenta quedar reflectida en el llibre.

Autor:  Jaume Adam i Vidal
Nº pàgines: 88
Data primera edició: 2014

[:en]
Vivències de la guerra de Successió a la Vall de Lord

“Experiences of the Succession War in la Vall de Lord”

The book is about the events that took place in la Vall de Lord during the Succession War, from 1705 until 1715. La Vall de Lord was not a war front in any moment, despite it, the population suffered the collateral effects of the conflict, and the book tries to show it.

Author:  Jaume Adam i Vidal
Number of pages: 88
Languagecatalan
Date first edition: 2014

[:es]
Vivències de la guerra de Successió a la Vall de Lord

“Vivencias de la guerra de Sucesión en la Vall de Lord”

El libro trata sobre los hechos sucedidos en la Vall de Lord durante la guerra de Sucesión, desde 1705 hasta 1715. La Vall de Lord no fue un frente bélico en ningún momento, a pesar de esto, la población sufrió los efectos colaterales del conflicto, cosa que intenta quedar reflectada en el libro.

Autor:  Jaume Adam i Vidal
Nº páginas: 88
Fecha primera edición: 2014

[:]