[:ca]

L'església de Sant Llorenç de Morunys abans del 1936

Una aproximació històrica als seus altars i retaules

El llibre identifica cada un dels altars i retaules existents abans de 1936, molts d’ells desapareguts arran de la guerra. S’aporten fotografies antigues i una descripció històrica del ric patrimoni artístic i religiós de l’església de Sant Llorenç de Morunys, tant el desaparegut com el que ha perviscut.

Autor:  Jaume Adam i Vidal
Nº pàgines: 239
Data primera edició: 2010

[:en]
L'església de Sant Llorenç de Morunys abans del 1936

Una aproximació històrica als seus altars i retaules

“The church of Sant Llorenç de Morunys before 1936”

The book identifies every altar and every altarpiece existing before 1936, many of them disappeared as a result of the war. The book provides old photographies and a historic description of the rich artistic and religious patrimony of the church of Sant Llorenç de Morunys, both the disappeared and which last yet.

Author:  Jaume Adam i Vidal
Number of pages: 239
Languagecatalan
Data primera edició: 2010

[:es]
L'església de Sant Llorenç de Morunys abans del 1936

Una aproximació històrica als seus altars i retaules

“La iglesia de Sant Llorenç de Morunys antes del 1936. Una aproximación histórica a sus altares y retablos”

El libro identifica cada uno de los altares y retablos existentes antes de 1936, muchos de ellos desaparecidos por culpa de la guerra. Se aportan fotografías antiguas y una descripción histórica del rico patrimonio artístico y religioso de la iglesia de Sant Llorenç de Morunys, tanto lo desaparecido como lo que ha pervivido.

Autor:  Jaume Adam i Vidal
Nº páginas: 239
Idioma: catalán
Fecha primera edición: 2010

[:]