[:ca]

Història de la confraria laïcal de la Mare de Déu dels Colls, de Sant Llorenç de Morunys

Segles XIII al XX

Història de la Confraria dels Colls,  institució laïcal fundada a Sant Llorenç de Morunys al segle XIII i que pervisqué fins el XX. Tingué una important influència en la vida civil i religiosa de la vila i comarca.

Autor:  Dr. Manuel Riu i Riu
Nº pàgines: 158
Coedició de l’Associació Cultural Vall de Lord i la Reial Acadèmia de Bones Lletres

[:en]
Història de la confraria laïcal de la Mare de Déu dels Colls, de Sant Llorenç de Morunys

Segles XIII al XX

“History of the lay Confraria de la Mare de Déu dels Colls, of Sant Llorenç Morunys. Centuries 13th to 20th”

History of la Confraria dels Colls, a lay institution created in Sant Llorenç de Morunys in the 13th century and lasted until the 20th century. It had an important influence in the civil and religious life of the village and the region.

Author:  Dr. Manuel Riu i Riu
Number of pages: 158
Language: catalan
Edition of the Associació Cultural Vall de Lord and the Reial Acadèmia de Bones Lletres

[:es]
Història de la confraria laïcal de la Mare de Déu dels Colls, de Sant Llorenç de Morunys

Segles XIII al XX

“Historia de la cofradía laical de la Mare de Déu dels Colls, de Sant Llorenç de Morunys (siglos XIII al XX)”

Historia de la Confraria dels Colls, institución laical fundada en Sant Llorenç de Morunys en el siglo XIII y que pervivió hasta el siglo XX. Tuvo una importante influencia en la vida civil y religiosa del pueblo y comarca.

Autor:  Dr. Manuel Riu i Riu
Nº páginas: 158
Idioma: catalán
Coedició de l’Associació Cultural Vall de Lord i la Reial Acadèmia de Bones Lletres

[:]