[:ca]

Els Pujol

Una nissaga d’escultors de gust Barroc

Llibre editat en commemoració del 200 aniversari del traspàs de Josep Pujol i Juhí, l’escultor de la capella dels Colls. Conté set treballs sobre la nissaga dels escultors Pujol, un inventari de la seva obra i un recull de fotografies sobre la mateixa.

Autors:  Jaume Adam, Joan Bosch, Joan Vilamala. Pròleg de M. Assumpta Roig
Nº pàgines: 117
Data primera edició: 2009

[:en]
Els Pujol

Una nissaga d’escultors de gust Barroc

“A dynasty of sculptors with taste baroque”

Book edited to commemorate the 200th anniversary of the death of Josep Pujol i Juhí, the sculptor of the chapel dels Colls. It has seven works about the dynasty of the sculptors Pujol, an inventory of his work and a collection of photographies of this work.

Authors:  Jaume Adam, Joan Bosch, Joan Vilamala. Pròleg de M. Assumpta Roig
Number of pages: 117
Language: catalan
Date first edition: 2009

[:es]
Els Pujol

Una nissaga d’escultors de gust Barroc

“Una dinastía de escultores de gusto barroco”

Libro editado en conmemoración del 200 aniversario del traspaso de Josep Pujol i Juhí, el escultor de la capilla dels Colls. Contiene siete trabajos sobre la dinastía de los escultores Pujol, un inventario de su obra y una colección de fotografías sobre la misma.

Autores:  Jaume Adam, Joan Bosch, Joan Vilamala. Pròleg de M. Assumpta Roig
Nº páginas: 117
Idiomacatalán
Fecha primera edición: 2009

[:]