[:ca]

El llarg estiu a Piteus

Memòries d’un foraster, 1919 – 1991.

L’autor, amb avantpassats de Sant Llorenç de Morunys o dels piteus, narra diferents fets i anècdotes sobre el seu pas per aquesta vila durant els anys 1919 – 1991, explicant algunes festes com la Festa Major, descrivint algunes persones del poble o fent esment dels diferents establiments i punts del poble.

Un recull de vivències viscudes durant diferents estius que aproximen al lector a la vida quotidiana del poble.

Autor:  Miquel Iglesias i Solé
Nº pàgines: 205
Data primera edició: 2006

[:en]
El llarg estiu a Piteus

Memòries d’un foraster, 1919 – 1991.

“The long summer in Piteus. Memories of a foreign, 1919-1991″

The author, who has ancestors in Sant Llorenç de Morunys or “dels Piteus”, tells different events and anecdotes about his stay in this village during the years 1919 – 1991, telling some festivities like the Festa Major, describing some people of the village or naming some establishments and points of the town.

A collection of experiencies lived during different summers that make the reader to get close to the quotidian life of the village.

Author:  Miquel Iglesias i Solé
Number of pages: 205
Language: catalan
Date first edition: 2006

[:es]
El llarg estiu a Piteus

Memòries d’un foraster, 1919 – 1991.

“El largo verano en Piteus. Memorias de un forastero, 1919 -1991”

El autor, con antepasados de Sant Llorenç de Morunys o “dels piteus”, narra diferentes hechos y anécdotas sobre su paso por esta villa durante los años 1919-1991, explicando algunas fiestas como por ejemplo la Festa Major, describiendo algunas personas del pueblo o mencionando diferentes establecimientos y puntos del pueblo.

Una recopilación de vivencias vividas durante diferentes veranos que acercan al lector a la vida cotidiana del pueblo.

Autor:  Miquel Iglesias i Solé
Nº páginas: 205
Idioma: catalán
Fecha primera edición: 2006

[:]