[:ca]

Club Esportiu Sant Llorenç

Un futbol d’altura

El llibre repassa la trajectòria històrica del Club Esportiu Sant Llorenç, el club de futbol local, des de la seva fundació al 1933 fins als nostres dies.

Autor:  Francesc Regàs Iglesias
Nº pàgines: 121
Data primera edició: 2011

[:en]
Club Esportiu Sant Llorenç

Un futbol d’altura

“Club Esportiu Sant Llorenç. A football of height”

The book goes over the historic trajectory of the Club Esportiu Sant Llorenç, the local football club, since his establishment in 1933 until today.

.

Author:  Francesc Regàs Iglesias
Number of pages: 121
Language: catalan
Date first edition: 2011

[:es]
Club Esportiu Sant Llorenç

Un futbol d’altura

“Un fútbol de altura”

El libro repasa la trayectoria histórica del Club Esportiu Sant Llorenç, el club de futbol local, desde su fundación el 1933 hasta nuestros días.

Autor:  Francesc Regàs Iglesias
Nº páginas: 121
Fecha primera edición: 2011

[:]