[:ca]

Carbòniques amills

Aigua, bombolles i gent

Descripció d’una fàbrica familiar productora de sifons i gasoses molt popular a la Vall de Lord durant el segle XX: “Carbòniques Amills”. Es fa també un repàs a la figura del seu propietari en Josep Amills i Balagué, batlle de la vila entre finals de 1936 i mitjans de 1937.

Autor: Francesc Regàs Iglesias
Nº pàgines: 54 (15×21 cm)
Data primera edició: 2013

[:en]
Carbòniques amills

Aigua, bombolles i gent

Carbòniques Amills: water, bubbles and people”

Description of a family factory producer of soda and carbonated water very popular in la Vall de Lord during the 20th century: “Carbòniques Amills”. The author does also a review of his owner Josep Amills i Balagué, mayor of the town between the end of 1936 and the middle of 1937.

Author: Francesc Regàs Iglesias
Number of pages: 54 (15×21 cm)
Date first edition: 2013

[:es]
Carbòniques amills

Aigua, bombolles i gent

“Agua, burbujas y gente”

Descripción de una fábrica familiar productora de sifones y gaseosas muy popular a la Vall de Lord durante el siglo XX: “Carbòniques Amills”. Se hace también un repaso a la figura de su propietario, Josep Amills i Balagué, alcalde del pueblo entre finales de 1936 y mediados de 1937.

Autor: Francesc Regàs Iglesias
Nº páginas: 54 (15×21 cm)
Idioma: catalán
Fecha primera edición: 2013

[:]