[:ca]

Cal Barraler

Antic obrador de barrals i ventadores

Repàs històric de la producció de barrals i ventadores a la Vall de Lord i de la família d’artesans que els fabricaven. Se n’explica el procés de fabricació així com també les eines utilitzades.

Autor:  Jaume Adam i Vidal
Nº pàgines: 29 (15 x 21 cm)
Data primera edició: 2011

[:en]
Cal Barraler

Antic obrador de barrals i ventadores

“Old studio of barrals and winnowing machines”

Historic review of the production of barrals and winnowing machines in la Vall de Lord and of the artisans family who manufactured them. The author explains the manufacturing process and also the used tools.

Author:  Jaume Adam i Vidal
Number of pages: 29 (15 x 21 cm)
Language: catalan
Date first edition: 2011

[:es]
Cal Barraler

Antic obrador de barrals i ventadores

“Antiguo obrador de barrals y aventadoras”

Repaso histórico de la producción de barrals y aventadoras en la Vall de Lord y de la familia de artesanos que los fabricaban. Se explica el proceso de fabricación así como también las herramientas utilizadas.

Autor:  Jaume Adam i Vidal
Nº páginas: 29 (15 x 21 cm)
Idioma: catalán
Fecha primera edición: 2011

[:]