[:ca]

Les muntanyes que conformen la Vall de Lord amaguen el testimoni de petits fòssils i esculls coral·lins fòssils de fa 40 milions d’anys. També han donat la pedra per produir diferents eines prehistòriques i bastir diferents elements romànics.

 

La sala inclou diferents mostres de fòssils, eines prehistòrics i elements del romànic.

pedra_petit
null

CORALL FÒSSIL

Corall fòssil

A la Vall de Lord es troben diferents restes fòssils d'invertebrats que vivien en un escull coral·lí fa 40 milions d'anys.

null

DESTRAL PREHISTÒRICA

Destral prehistòrica

A la Vall de Lord es troben diferents restes prehistòriques com destrals, percutors o ceràmiques

[:en]

The mountains that form la Vall de Lord harbor little fossils and corals reefs fossils of 40 millions years ago. They also gived the stone to produce different prehistoric tools and construct different Romanesque elements.

The room has some examples of fossils, prehistoric tools and Romanesque elements.

pedra_petit
null

FOSSIL CORAL

Fossil coral

In la Vall de Lord there are different fossils of invertebrates that lived in a coral reef of 40 millions years ago.

null

PREHISTORIC AXE

Prehistoric axe

In la Vall de Lord there are different prehistoric rests like axes, hammers or ceramics

[:es]

Las montañas que conforman la Vall de Lord esconden el testimonio de pequeños fósiles y arrecifes coralinos fósiles de hace 40 millones de años. También han dado la piedra para producir diferentes herramientas prehistóricas y construir diferentes elementos románicos.

 

La sala incluye diferentes muestras de fósiles, herramientas prehistóricas y elementos del románico.

pedra_petit
null

CORAL FÓSIL

Coral fósil

En la Vall de Lord se encuentran diferentes restos fósiles de invertebrados que vivían en un arrecife coralino hace 40 millones de años

null

HACHA PREHISTÓRICA

Hacha prehistórica

En la Vall de Lord se encuentran diferentes restos prehistóricos como hachas, percutores o cerámicas

[:]