[:ca]

Organitza una visita

Vols visitar el Museu – Centre d’Interpretació de la Vall de Lord?

Estem oberts cada dissabte de 11:00 a 14:00h i de 17:00 a 20:00h i diumenges i festius de 11:00 a 14:00h.

 

Quan puc tardar a fer la visita? El temps aproximat que pot durar una visita al museu és d’uns 30 minuts.

FAMÍLIES

Per les famílies amb nens d’entre 6 i 9 anys, disposem d’un petit dossier amb diferents activitats per fer dins del Museu.

Per qualsevol informació us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic: info@museuvalldelord.com

VISITES GUIADES

[:en]

Organise a visit

Do you want to visit the Museum – Interpretation Centre of la Vall de Lord?

We are opened every Saturday from 11:00 to 14:00h and from 17:00 to 20:00h, and Sundays and holidays from 11:00 to 14:00h.

 

How long can be the visit? The approximate time that a visit to the museum can last is about 30 minutes.

FAMILIES

For the families with children of between 6 and 9 years, we have a little dossier with some activities to do inside the Museum.

For any information you can contact us by our e-mail: info@museuvalldelord.com

GUIDED VISITS

[:es]

Organiza una visita

Quieres visitar el Museo – Centro de Interpretación de la Vall de Lord?

Estamos abiertos cada sábado de 11:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h y domingos y festivos de 11:00 a 14:00h.

 

¿Cuánto puedo tardar en hacer la visita? El tiempo aproximado que puede durar una visita al museo es de unos 30 minutos.

FAMILIAS

Para las familias con niños de entre 6 y 9 años, disponemos de un pequeño dossier con diferentes actividades para hacer dentro del Museo.

Para cualquier información os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico: info@museuvalldelord.com

VISITAS GUIADAS

[:]