[:ca]

L’Associació Cultural Vall de Lord neix el 1946  i es constitueix legalment l’any 2002. Aquesta associació treballa per l’estudi, la conservació i la difusió del patrimoni històric, cultural, natural i etnogràfic de la Vall de Lord.

Des dels seus inicis, l’Associació és la que ha gestionat i gestiona el Museu – Centre d’Interpretació de la Vall de Lord a partir de la conservació de les diferents peces de la seva col·lecció així com la seva difusió. A més a més, també treballa per la restauració de diferents elements patrimonials.

En l’actualitat, a part de promoure l’interès per la cultura i el patrimoni vinculat al territori, l’Associació realitza periòdicament exposicions, visites guiades a l’entorn i edita diversos treballs de temàtica històrica i cultural relacionats amb la zona.

 

Els seus objectius són, doncs, apropar la història, la naturi, la cultura i les tradicions a tothom qui visiti la zona.

[:en]

The Associació Cultural Vall de Lord was created in 1946 and was legally constituted in 2002. This association works for the study, the conservation and the difussion of the historical, cultural, natural and ethnographic patrimony.

Since its beginnings, the association has managed and manages the Museum – Interpretation Centre of la Vall de Lord from the conservation of the different pieces of its collection and its diffusion. In addition, it also works for the restoration of different patrimonial elements.

Nowadays, apart from promoting the interest in culture and patrimony linked to the territory, the association does regularly exhibitions and guided visits of the surroudings, and edits many works of historical and cultural themes related to the zone.

Its objective is to move the history, the nature, the culture and the traditions closer to everybody who visits the zone.

[:es]

La Associació Cultural Vall de Lord nace el 1946 y se constituye legalmente el año 2002. Esta asociación trabaja para el estudio, la conservación y la difusión del patrimonio histórico, cultural, natural y etnográfico de la Vall de Lord.

Desde sus inicios, la Associació es la que ha gestionado y gestiona el Museo – Centro de Interpretación de la Vall de Lord a partir de la conservación de las diferentes piezas de su colección así como su difusión. Además, también trabaja para la restauración de diferentes elementos patrimoniales.

En la actualidad, aparte de promover el interés por la cultura y el patrimonio vinculado al territorio, la Associació realiza periódicamente exposiciones, visitas guiadas al entorno y edita varios trabajos de temática histórica y cultural relacionados con la zona.

 

Sus objetivos son, pues, acercar la historia, la natura, la cultura y las tradiciones a todos los que visiten la zona.

[:]