[:ca]

Les grans extensions de bosc que recobreixen la Vall de Lord han permès que la fusta hagi estat una matèria utilitzada tant per oficis típics de la Vall de Lord com el de barraler o la construcció d’unes de les joies barroques com és l’Altar dels Colls. La sala conté diferents elements del romànic, barroc i oficis típics de la Vall de Lord.

sala_general_web_gran
null

FUSTA

EL BOSC

Les grans extensions de bosc que recobreixen la Vall de Lord han permès que la fusta hagi estat una matèria utilitzada en diferents oficis de la Vall de Lord

null

BARRAL

BARRAL

Els barrals eren càntirs de fusta destinats a guardar aigua

[:en]

The big areas of forests that cover la Vall de Lord have let the wood be a matter used in the typical professions of la Vall de Lord like the “barraler” or the construction of the Altar dels Colls, one of the baroque jewels. The room has different elements of the Romanesque, baroque and typical professions of la Vall de Lord.

sala_general_web_gran
null

WOOD

THE FOREST

The big areas of forests that cover la Vall de Lord have let the wood be a matter used in the typical professions of la Vall de Lord

null

BARRAL

BARRAL

The ``barrals`` were pitchers of wood destined to save water

[:es]

Las grandes extensiones de bosque que recubren la Vall de Lord han permitido que la madera haya sido una materia utilizada tanto por oficios típicos de la Vall de Lord como el de barraler o la construcción d’una de las joyas barrocas como es el Altar dels Colls. La sala contiene diferentes elementos del románico, barroco y oficios típicos de la Vall de Lord.

sala_general_web_gran
null

MADERA

EL BOSQUE

Las grandes extensiones de bosque que recubren la Vall de Lord han permitido que la madera haya sido una materia utilizada en diferentes oficios de la Vall de Lord.

null

BARRAL

BARRAL

Los 'barrals' eran cántaros de madera destinados a guardar agua

[:]