[:ca]

ELS ESPAIS

ELS ESPAIS DEL MUSEU – CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA VALL DE LORD

El Museu – Centre d’Interpretació de la Vall de Lord s’organitza en 4 sales dedicades a diferents matèries. Clica en cada una i descobreix què hi pots trobar.

[:en]

THE SPACES

THE SPACES OF THE MUSEUM – INTERPRETATION CENTRE OF LA VALL DE LORD

The Museum – Interpretation Centre of la Vall de Lord is organized in 4 rooms dedicated to different matters. Click in each one and discover what you can find.

[:es]

LOS ESPACIOS

LOS ESPACIOS DEL MUSEO – CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA VALL DE LORD

El Museo – Centro de Interpretación de la Vall de Lord se organitza en 4 salas dedicadas a diferentes materias. Haz clic en cada una y descubre lo que puedes encontrar.

[:]