Vivències de la guerra de Successió a la Vall de Lord

El llibre tracta dels fets succeïts a la Vall de Lord durant la guerra de Successió, des de 1705 fins a 1715. La Vall de Lord no fou un front bèl·lic en cap moment, malgrat això, la població sofrí els efectes col·laterals del conflicte, cosa que intenta quedar reflectida en el llibre.

Autor:  Jaume Adam i Vidal
Nº pàgines: 88
Data primera edició: 2014