Les grans extensions de bosc que recobreixen la Vall de Lord han permès que la fusta hagi estat una matèria utilitzada tant per oficis típics de la Vall de Lord com el de barraler o la construcció d’unes de les joies barroques com és l’Altar dels Colls. La sala conté diferents elements del romànic, barroc i oficis típics de la Vall de Lord.

sala_general_web_gran
null

FUSTA

EL BOSC

Les grans extensions de bosc que recobreixen la Vall de Lord han permès que la fusta hagi estat una matèria utilitzada en diferents oficis de la Vall de Lord

null

BARRAL

BARRAL

Els barrals eren càntirs de fusta destinats a guardar aigua